Ismerje meg a legfrissebb fürdőszobai trendeket

Adatvédelmi Irányelvek

1.- KIK VAGYUNK? 

 • Tulajdonos: Strohm Bathroom Solutions S.A. (a továbbiakban SBS).
 • Adóazonosító szám: A07005473
 • Székhely: Calle Conquistador 2, 07350 Binissalem, SPANYOLORSZÁG
 • Kapcsolattartó telefonszám: +34 608515419
 • E-mail cím: strohm-support@strohm-teka.com

2.- INFORMÁCIÓ 

A jelen Adatvédelmi irányelvek elfogadásával a felhasználót (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy adott esetben a „Felhasználók”) tájékoztatjuk arról, hogy a www.strohm.teka.com URL-en keresztül (a továbbiakban: „Webhely”) megadott személyes adatokat a STROHM kezeli a Felhasználó böngészéséből származó adatokon és a Felhasználó által a jövőben rendelkezésre bocsátott adatokon kívül. 

A felhasználónak gondosan el kell olvasnia a jelen Adatvédelmi irányelvet, amely világos és egyértelmű módon fogalmazódott a könnyebb értelmezhetőség céljából. A Felhasználó ezután szabadon és önként dönthet arról, hogy megadja-e személyes adatait a SBS-nek. 

3.- ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

A Webhely által kért adatok általános jellegűek és kötelezőek (kivéve, ha az adott mezőben másként szerepel) a meghatározott adatgyűjtési célokra. 

Ezért, ha ezeket az adatokat nem adják meg, vagy nem megfelelően adják meg, előfordulhat, hogy a Felhasználó igényei nem teljesülnek, annak ellenére, hogy a Webhely bizonyos adatait a Felhasználó szabadon megtekintheti.   

4.- MILYEN CÉLBÓL KERÜLNEK A FELHASZNÁLÓ ADATAI FELDOLGOZÁSRA? 

A Felhasználó személyes adatait a SBS a következő célokból dolgozza fel: 

 1. A STROHM márkájú termék vásárlásával járó garancia regisztrációjának kezelése: a Felhasználó által megvásárolt termék regisztrációjának kezelése, valamint az ebből fakadó szolgáltatások nyújtása. 
 2. A termékjavítási kérelmek kezelése: a Felhasználó által megvásárolt termékek javítására, valamint hasonló jellegű szolgáltatások nyújtására vonatkozó kérelmek kezelése és feldolgozása.
 3. A felhasználó által felvetett problémák megválaszolásához a meglévő kapcsolattartási csatornákon keresztül: kezelni, feldolgozni és megválaszolni a Felhasználó által a különféle elérhetővé tett kommunikációs csatornákon keresztül feltett kéréseket, kérvényeket, problémákat, panaszokat vagy tanácsadást.
 4. Minőségi és elégedettségi felmérések elvégzése: Kérdőívek küldése a felhasználók számára a SBS által nyújtott termékek vagy szolgáltatások minőségéről és elégedettségéről. 
 5. A promóciók kezelése: a Felhasználók versenyeken, sorsolásokon és más promóciókon való részvételének kezelése, valamint a nyertesek kihirdetése és a nyeremények átadása. 
 6. Marketinggel kapcsolatos információk küldése a Felhasználónak: Marketing információk küldése a Felhasználónak a STROHM termékeiről és szolgáltatásairól, elektronikus és/vagy hagyományos eszközökkel, kivéve, ha a Felhasználó a „Javítás” és „Garancia” űrlapon erre a célra szolgáló rovatban kifogását jelezte, vagy NEM adta beleegyezését a kapcsolatfelvételi űrlapokban vagy bármely más, a Webhelyen erre a célra megadott mezőben. 
 7. A Felhasználó folyamatos tájékoztatása a SBS-hírekről a közösségi média adatlapjain keresztül: ha a Felhasználó követni kezdi a SBS-t közösségi oldalain, láthat minden a SBS által közzétett információt. Amennyiben a Felhasználó nem kívánja tovább kapni az ilyen SBS-híreket a közösségi oldalain, ki kell kapcsolnia a SBS-profiljainak követését.
 8. Jogi kötelezettségek teljesítése: Amikor az adatkezelés a spanyol vagy az európai uniós jogszabályokból eredő, a SBS-re alkalmazandó jogi kötelezettségek (azaz az adótörvények) teljesítéséhez szükséges.  

5.- MILYEN FELHASZNÁLÓI ADATOKAT DOLGOZ FEL A SBS?  

A SBS a felhasználók következő személyes adatait dolgozhatja fel:  

a) A STROHM termék vásárlásából származó garancia regisztrálása: 

 • Azonosító adatok: keresztnév, vezetéknév 
 • Elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám és levelezési cím.

b) Termékjavítási kérelmek kezelése: 

 • Azonosító adatok: keresztnév, vezetéknév 
 • Elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám és levelezési cím.

c) A felhasználó által felvetett problémák megválaszolása a meglévő kapcsolattartási csatornákon keresztül: 

 • Azonosító adatok: keresztnév, vezetéknév 
 • Elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám és levelezési cím.
 • Egyéb adatok:  bármely más, a Felhasználó által megadott adat.

d) Minőségi és elégedettségi felmérések elvégzése:  

 • Azonosító adatok: keresztnév, vezetéknév 
 • Elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám és levelezési cím.
 • Az áruk és szolgáltatások tranzakcióival kapcsolatos adatok.
 • Egyéb adatok: bármely más, a Felhasználó által megadott adat. 

E) Promóciók kezelése: 

 • Azonosító adatok: keresztnév, vezetéknév 
 • Elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám és levelezési cím.
 • Egyéb adatok: bármely más adat, amely a promócióban való részvételhez szükséges lehet.

f) Marketinggel kapcsolatos információk küldése a Felhasználónak:  

 • Azonosító adatok: keresztnév és vezetéknév.
 • Elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám.

g) A felhasználó tájékoztatása a SBS újdonságairól a közösségi oldalain: a felhasználói adatlap adatai, minden más adattal együtt, amelyek kifejezetten nyilvánosak. 

H) Jogi kötelezettségek teljesítése: Bármilyen adat, amelyet a törvény előírhat. 

Amennyiben a Felhasználónak harmadik féltől származó adatokat kell szolgáltatnia, kifejezetten kijelenti, hogy rendelkezik harmadik fél beleegyezésével és/vagy az adott célhoz szükséges kellő jogszerűséggel, továbbá vállalja, hogy hozzáférhetővé teszi számukra a jelen adatvédelmi irányelvekben foglalt információkat, ezáltal mentesíti a SBS-t az ezzel kapcsolatos felelősség alól. 

A fentiek ellenére a SBS bármilyen szükséges ellenőrzést elvégezhet ezen tény megerősítése céljából, valamint bármilyen szükséges átvilágítási intézkedést alkalmazhat az adatvédelmi előírásokkal összhangban.  

6.- MI AZ ALAPJA A FELHASZNÁLÓI ADATOK SBS ÁLTALI FELDOLGOZÁSÁHOZ FŰZŐDŐ JOGOS ÉRDEKEKNEK? 

A felhasználói adatok SBS általi feldolgozásának jogos érdekeit a felek között megkötött szerződés rögzíti, adott esetben a jogi kötelezettségek teljesítésén túl is, valamint a kért hozzájárulás, amely bármikor visszavonható. Pontosabban, a SBS a felhasználói adatokat a következő jogos érdekeknek megfelelően dolgozza fel:

a) A STROHM termék vásárlásával kapcsolatos garancia regisztrációjának kezelése: Az e célból történő adatkezelés jogalapja a szerződéses viszony teljesítése. 

b) A termékjavítási kérelmek kezelése: Az e célból történő adatkezelés jogalapja a szerződéses viszony teljesítése.  

c) Az elérhető kapcsolati csatornákon keresztül feltett kérdések megválaszolása: Az adatok e célból történő feldolgozásának jogalapja a beleegyezés, amelyet a Felhasználó bármikor visszavonhat. Amennyiben a Felhasználó visszavonja hozzájárulását, a felvetett problémát nem kezeljük.

d) Minőségi és elégedettségi felmérések elvégzése: A minőségi és elégedettségi felmérésekhez szükséges adatok feldolgozása az adatkezelő, vagyis a SBS törvényesen elismert jogos érdekén alapul. 

Ez a jogos érdek azon a képességen alapul, hogy a felhasználóknak a SBS-től származó termékeket és szolgáltatásokat egyaránt, a lehető legmagasabb szintű minőségben és szakértelemmel kínálhassák. 

e) Promóciók kezelése: Az adatok e célból történő feldolgozásának jogalapja a Felhasználó által a promóció jogi feltételeinek elfogadásakor adott beleegyezés. Másrészt a nyertes kijelöléséhez és a díj átadásához szükséges feldolgozás jogalapja a szerződéses viszony teljesítése.  

f) Marketing információk küldése: Az e célból történő adatkezelés jogalapja, amennyiben a Felhasználó, az adatait a „Garancia” vagy „Javítás” űrlapon keresztül nyújtotta be, az  adatkezelő adatvédelmi jogszabályok (RPGD) által elismert jogos érdeke, míg amennyiben a Felhasználó kapcsolatfelvételi űrlapokon vagy bármely más, a Webhelyen elérhető űrlapon keresztül adta meg adatait, az adatkezeléshez való  hozzájárulás. 

g) A Felhasználó folyamatos tájékoztatása a SBS-hírekről a közösségi oldalain keresztül:: Az e célból végzett adatkezelés jogalapja azon beleegyezés, amelyet a Felhasználó adott meg, amikor a SBS követőjévé vált a közösségi médiában.  

h) Jogi kötelezettségek teljesítése:  Az e célból végzett minden adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése. 

A fent említett célokra megszerzett hozzájárulások függetlenek egymástól. Egy adott hozzájárulás Felhasználó által történő visszavonása tehát nem érinti a többi hozzájárulást.

7.- ADATMEGŐRZÉS 

A Felhasználó személyes adatait a SBS a következő időszakra tárolja: 

 1. A Felhasználó által megvásárolt termékre vonatkozó garancia regisztrációjának kezelése céljából szolgáltatott adatok: a Felhasználó által megvásárolt termékre vonatkozó garancia regisztrációjának kezeléséhez, valamint a kapcsolódó termékek biztosításához szolgáltatott adatokat 10 évig köteles tárolni. Ezt az időszakot követően az adatok blokkolva maradnak az ebből eredő bármely jogi intézkedés tekintetében meghatározott elévülési időre.
 2. Termékjavítási kérelmek kezeléséhez használt adatok: a Felhasználó által megvásárolt termékek javítási kérelmeinek kezeléséhez használt adatokat 5 évig köteles megőrizni. Ezt az időszakot követően az adatok blokkolva maradnak az ebből eredő bármely jogi intézkedés tekintetében meghatározott elévülési időre.
 3. A rendelkezésre álló kapcsolattartó csatornákon keresztül felmerülő kérdések megválaszolásához használt adatok:  az adatokat a probléma kezeléséhez és a válasznyújtáshoz szükséges ideig kell megőrizni, majd ezt követően az említett problémából eredő esetleges jogi intézkedések elévülési idejéig.
 4. Minőségi és elégedettségi felmérések elvégzéséhez használt adatokat: 3 hónapig kell megőrizni.
 5. Promóciók kezelése: az adatokat a nyeremény átadásáig, valamint, ha ez megtörtént, az ebből eredő bármely jogi intézkedés elévülési idejéig.
 6. Marketing információk küldésére használt adatok: az adatokat ebből a célból kell feldolgozni, kivéve, ha az ezt kifogásoló Felhasználó visszavonja beleegyezését.
 7. A Felhasználó folyamatos tájékoztatása a SBS-hírekről a közösségi oldalain keresztül: az adatokat ebből a célból kell feldolgozni, ameddig a Felhasználó ki nem kapcsolja a SBS követését a közösségi oldalain.
 8. Jogi kötelezettségek teljesítése: A SBS által nyújtott szolgáltatásokból eredő jogi kötelezettségek teljesítéséhez szolgáltatott adatokat a törvényben meghatározott ideig meg kell őrizni.

8.- KIVEL LESZ MEGOSZTVA A FELHASZNÁLÓI ADAT? 

A személyes felhasználói adatok továbbíthatók:  

 • Közigazgatási intézmények részére: amennyiben törvény írja elő egy jogi kötelezettség teljesítését.
 • Törvényszékek részére, amennyiben törvény írja elő egy jogi kötelezettség teljesítését. 
 • A SBS vállalati csoportjába tartozó vállalatok adminisztratív és üzleti irányítási célokra, az adatvédelmi törvény 48. szakaszában szereplőjogos érdeknek megfelelően.  

9.- MARKETING ÉS PROMÓCIÓS INFORMÁCIÓK 

Az egyik cél, amelynek céljából a SBS feldolgozza a Felhasználók által megadott személyes adatokat, az, hogy SBS hírlevelet, valamint marketing információkat küldhessen nekik a termékekkel, szolgáltatásokkal, promóciókkal, ajánlatokkal, eseményekkel vagy hírekkel kapcsolatban, amelyek relevánsak lehetnek a felhasználók számára. 

Amennyiben a Felhasználó nem kíván tovább marketing és promóciós információkat kapni a SBS-től, a kapott marketingüzenetek alján található linken keresztül leiratkozhat a szolgáltatásról. 

10.- A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE 

A felhasználó kijelenti, hogy betöltötte a tizennyolcadik életévét (18), és hogy a SBS-nek megadott adatok valósak, pontosak, teljesek és aktuálisak. E célból a Felhasználó felelősséggel tartozik az összes megadott adat hitelességéért, vállalva, hogy az információkat naprakészen tartja, és azok tényleges adatait tükrözik.  

Hasonlóképpen, a Felhasználó kijelenti, hogy minden olyan harmadik felet (ha van), akinek adatait megadta, tájékoztatott a jelen dokumentumban szereplő szempontokról. A Felhasználó továbbá kijelenti, hogy a harmadik felektől  engedélyt kapott arra, hogy adataikat a megadott célokra átadja a SBS-nek. 

A Felhasználó minden esetben felelősséggel tartozik minden olyan hamis vagy pontatlan információért, amelyet a Webhelyen keresztül megadhat, valamint minden olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amelyet a SBS-nek vagy harmadik félnek okozhat. 

11.-JOGOK GYAKORLÁSA 

Az adatok tulajdonosaként a Felhasználó bármikor és díjmentesen írhat a SBS-nek a jelen adatvédelmi irányelvben feltüntetett címre, vagy e-mailben a következő címre: ……………., személyazonosságot igazoló okmány csatolásával, e jogok bármelyikének gyakorlása céljából: 

a) Hozzáférési jog:

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy a SBS-től tájékoztatást kapjon többek között arról, hogy személyes adatait feldolgozzák-e, hozzáféréssel rendelkezik-e az ilyen adatokhoz, és információt kaphat azokról a célokról, amelyekre azokat feldolgozzák, a feldolgozás által érintett adatok kategóriáiról, a címzettekről, akiknek személyes adataikat átadták, és az ilyen adatok megőrzésének időtartamáról. 

b) Helyesbítés és törlés joga:

A Felhasználónak jogában áll, hogy személyes adatainak törlését kérje, feltéve, hogy teljesülnek a jogszabályi előírások, valamint az esetleges pontatlan adatok helyesbítésére, amennyiben, egyéb okok mellett, az adatokra megszerzésük céljából már nincs szükség. 

c) Az adatkezelés korlátozása, a hozzájárulás visszavonása és az adatkezelés teljes vagy részleges kifogásolása:

Bizonyos esetekben (például abban az esetben, ha a felhasználó megkérdőjelezi az adatok pontosságát, mialatt azokat ellenőrzik), a Felhasználó kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását, hogy azokat csak követeléseik megvitatására használhassák. 

A Felhasználónak joga van bármikor visszavonni a megadott beleegyezését, valamint bármikor kifogást emelhet az adatkezelés ellen, egyéni okokból kifolyólag, amennyiben az adatkezelés a SBS vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul (ideértve a közvetlen marketing kutatások céljából történő adatfeldolgozást, valamint felhasználói profilok létrehozását). Ebben az esetben a SBS tartózkodik az adatok feldolgozásától, kivéve, ha az jogilag indokolt. 

d) Adathordozhatóság:

A Felhasználónak jogában áll minden olyan személyes adatot megkapni, amelyet strukturált, közös és olvasható formátumban juttattak el a SBS-hez, és az ilyen adatokat bármely más adatkezelőhöz továbbítani az őket átadó adatkezelő akadályozása nélkül, az e célból törvényileg meghatározott valamennyi esetben. 

e) Automatizált egyedi döntések:

Ezen túlmenően, a fent említett jogok mellett, valamint automatizált döntések meghozatala esetén, ideértve a profilalkotást is, a Felhasználónak joga van a SBS részéről emberi beavatkozás kérésére, álláspontjának vagy nézetének kifejtésére és a döntés megtámadására. 

f) Egyéb:

Hasonlóképpen, amikor a személyes adatokat egy harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek továbbítják, a Felhasználónak joga van tájékoztatást kapni arról, hogy miként férhet hozzá vagy szerezhet be másolatot az említett továbbítással kapcsolatos garanciákról. 

Ezenkívül a Felhasználó a spanyol Adatvédelmi Ügynökséghez címzett panaszt nyújthat be személyes adatainak védelmével kapcsolatban (Agencia Española de Protección de Datos, C / Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid), amennyiben az érintett fél úgy ítéli meg, hogy a SBS megsértette az adatvédelmi jogszabályok által elismert jogait. 

12.- BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

A SBS a Felhasználói adatokat mindenkor szigorúan bizalmasan, a titoktartás követelményeinek megfelelően, az alkalmazási jogszabályokban rögzítettek szerint dolgozza fel, ennek érdekében végrehajtva minden olyan műszaki vagy szervezeti jellegű intézkedést, amely biztosítja az adatok biztonságát és megakadályozza azok jogosulatlan megváltoztatását, elvesztését, feldolgozását vagy hozzáférését, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát, a tárolt adatok jellegét és azokat a kockázatokat, amelyeknek ki vannak téve.   

13.-VÁLTOZTATÁSOK 

A SBS fenntartja a jogot, hogy adott esetben felülvizsgálja adatvédelmi irányelveit, és ennek időpontjáról tájékoztassa a Felhasználókat. Ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az adatvédelmi nyilatkozatot annak érdekében, hogy a SBS adatvédelmi irányelvének legfrissebb verziójával rendelkezzen.

14.- ELFOGADÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS 

A Felhasználó kijelenti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének feltételeiről, és elfogadja a jelen adatvédelmi irányelv tartalmát. 

Utolsó frissítés: 2022. február 14.