Ismerje meg a legfrissebb fürdőszobai trendeket

Felhasználási Feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi dokumentumot. Ez tartalmazza a https://www. Strohm-TEKA.com (továbbiakban: a „Webhely”) hozzáférésére, böngészésére és használatára vonatkozó irányadó feltételeket. 

A Webhelyhez való hozzáférés, annak böngészése és használata a jelen „Általános szerződési feltételekben” (a továbbiakban: „ÁSZF”) foglalt feltételek mindegyikének kifejezett és fenntartás nélküli elfogadását jelenti, amelyek ugyanolyan érvényességgel és hatályosággal bírnak, mint bármely írásbeli aláírt megállapodás. 

Betartása és teljesítése kötelező minden olyan személy számára, aki hozzáfér a Webhelyhez, böngészi vagy használja a weboldalt, akár regisztrált felhasználóként (a továbbiakban: „Felhasználó”), akár látogatóként. Ha nem ért egyet az itt szereplő feltételekkel, kérjük, tartózkodjon a Webhely megnyitásától, annak böngészésétől vagy használatától.   

1. SZEMÉLYAZONOSSÁG 

 • Tulajdonos: Strohm Bathroom Solutions S.A. (továbbiakban
  SBS”).
 • Adószám: A07005473
 • Székhely:: Calle Conquistador 2, 07350 Binissalem, SPANYOLORSZÁG
 • Kapcsolattartó telefonszám:: +34 608515419
 • E-mail: strohmsupport@strohm-teka.com

2. CÉL 

Jelen ÁSZF szabályozza a Webhely hozzáférését, böngészését és használatát, tájékoztatva a Webhely felhasználóit az oldal tartalmával kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről, a felhasznált logókról és márkákról, valamint a szolgáltatás használatából eredő esetleges felelősségekről. 

A fentiek ellenére a SBS fenntartja a jogot, hogy módosítsa a Webhely megjelenését, konfigurációját és tartalmát, valamint a hozzáféréshez és/vagy a használatához szükséges feltételeket. 

Az ÁSZF módosításáról a Webhely ÁSZF szakaszában vagy a felhasználóknak küldött levelezés útján kell értesítést kiadni. A Webhely tartalmához való hozzáférés, valamint a Webhely használata a módosításokat követően a módosítások elfogadását jelentik. 

3. HOZZÁFÉRÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ 

A Webhely tartalmához való hozzáférés ingyenes.  

A SBS semmilyen esetben sem tehető felelőssé a felhasználók által az űrlapokban megadott adatok hitelességéért, ezért minden felhasználó egyénileg felel az esetleges következményekért, hibákért, amelyek az adatok nem megfelelő minőségéből kifolyólag következhetnek be.  

Linkek más Webhelyekhez 

Amennyiben a webhelyen más weboldalakra mutató linkek gombok, szalaghirdetések, beágyazott tartalmak stb. jelennek meg, a SBS ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy ezeket közvetlenül harmadik felek kezelik. A SBS-nek nincs felhatalmazása, emberi és technikai erőforrása ahhoz, hogy előzetes ismeretekkel és/vagy ellenőrzéssel rendelkezzenek és/vagy jóváhagyja az összes, a Platformon keresztül hozzáférhető más platformok által nyújtott információt, tartalmat, termékeket és szolgáltatásokat.   

Következésképpen a SBS semmilen szempontból nem vállal felelősséget bármely a Platformon linkelt weboldallal kapcsolatban, mint például, de nem kizárólag: azok működése, hozzáférése, adatai, információi, fájljai, termékeinek és szolgáltatásainak minősége és megbízhatósága, saját linkjei és/vagy tartalma.  

Mindenesetre a Webhelyről bármely más weboldalra mutató link létrehozása nem jelenti azt, hogy bármilyen kapcsolat, együttműködés vagy függőség létezne a SBS és az említett harmadik fél webhelyének tulajdonosa között.

Más weboldalak a Webhelyre mutató linkjei.

A SBS nem engedélyezi a Webhelyre mutató hivatkozás létrehozását olyan weboldalról, amely bármilyen jogellenesnek, illegálisnak, megalázónak, obszcénnek tekinthető anyagot, információt vagy tartalmat tartalmaz, vagy megsérti a törvényt, az erkölcsöt és a közrendet, vagy az általánosan elfogadott társadalmi normákat.

A SBS-nek nincs felhatalmazása, emberi és technikai erőforrása ahhoz, hogy előzetes ismeretekkel és/vagy ellenőrzéssel rendelkezzenek és/vagy jóváhagyja az összes, a Platformon keresztül hozzáférhető más platformok által nyújtott információt, tartalmat, termékeket és szolgáltatásokat.   A SBS semmilen szempontból nem vállal felelősséget, bármely, a Platformon linkelt weboldallal kapcsolatban, mint például, de nem kizárólag: azok működése, hozzáférése, adatai, információi, fájljai, termékeinek és szolgáltatásainak minősége és megbízhatósága, saját linkjei és/vagy tartalma szempontjából.  

Bármely természetes vagy jogi személy, aki hiperhivatkozást vagy technikai összekötő módszert kíván létrehozni a weboldaláról a jelen Webhelyre, elfogadja a következő feltételeket: 

 • Tilos a SBS Webhelyének bármelyik forrását vagy tartalmát teljesen vagy részben felhasználni. 
 • Mélyhivatkozások linkelése weboldalakra, azok forrásaira, valamint böngésző létrehozása vagy tüköroldalak használata tilos.
 • Harmadik felek nem állíthatják vagy feltételezhetik, hogy a SBS ellenőrizte vagy elfogadta a linkelt weboldal által felajánlott vagy támogatott bármely tartalmat vagy szolgáltatást.
 • A hiperhivatkozott webhely nem tartalmazhat a SBS-hez tartozó márkát, védjegyet, feliratot, nevet, logót, szlogent vagy egyéb megkülönböztető jelet. 
 • A linkelt webhely nem tartalmazhat olyan tartalmat vagy információt, amely jogellenes, az általánosan elfogadott társadalmi normákkal vagy közrenddel ellentétes, vagy amely sérti bármely harmadik fél jogait. 

5. A HONLAP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI 

Tilos a Webhelyhez való hozzáférés vagy annak használata jogellenes vagy jogosulatlan célokra, akár pénzügyi, akár nem, és a felhasználó felel az ebből fakadó következményekért. Különösen, de nem kizárólag, a Felhasználók: 

 1. Nem használhatják a Webhelyet bármely olyan módon, amely kárt, fennakadást, működési elégtelenséget, meghibásodást okozna annak működésében vagy egy harmadik fél termináljában. 
 2. Nem használhatják a Weboldalt vírusok, rosszindulatú programok vagy bármilyen más káros program vagy fájl terjesztéséhez, telepítéséhez vagy közzétételéhez. 
 3. Nem használhatják a Webhelyet reklám vagy promóciós célú anyagok terjesztésére, ideértve a spameket, a tömeges levélküldeményeket vagy hasonlót. 
 4. Nem használhatják a Weboldalt oly módon, mely sértené a SBS vagy bármely harmadik fél jogait. 
 5. Nem használhatják a Webhelyet bármilyen rágalmazó, sértő, rasszista, vulgáris, megalázó, pornográf, obszcén vagy fenyegető anyag továbbítására vagy közzétételére, mely bárki számára sértő lehet.  Nem használhatják a Webhelyet illegálisan vagy a jóhiszeműséggel, az erkölccsel és a közrenddel ellentétesen. Nem használhatják a Webhelyt hamis személyazonosságon keresztül, harmadik felek nevében, harmadik fél profiljának felhasználásával vagy bármilyen más módon, amely zavart okozhat az üzenet forrásának meghatározásában. 
 6. Nem férhetnek hozzá engedély nélkül a Webhely bármely részéhez, a Webhelyhez kapcsolódó bármely más rendszerhez vagy hálózathoz, SBS-kiszolgálóhoz vagy a Weboldalon keresztül kínált szolgáltatásokhoz, jogbitorlás, hamisítás, jelszó-kinyerés vagy bármilyen más jogellenes eszköz révén. 
 7. Nem sérthetik vagy kísérelhetik meg megsérteni a Webhely vagy bármely más ahhoz kapcsolódó webhely biztonsági vagy hitelesítési intézkedéseit, valamint a Webhelyhez kapcsolódó biztonsági vagy védelmi intézkedéseket.
 8. Nem hajthatnak végre semmilyen olyan műveletet, amely aránytalan vagy felesleges forgalmat okozhat a Webhely infrastruktúrájában vagy a SBS hálózati szolgáltatásaiban, valamint a Weboldalhoz kapcsolt bármely rendszerben vagy hálózatban.

A fenti kötelezettségek bármelyikének elmulasztása esetén a SBS vállalja az esetlegesen felmerülő törvényes intézkedések megtételét. A fenti cselekmények némelyike törvényes bűncselekménynek minősül a spanyol büntető törvénykönyv szerint, és a SBS köteles minden jogszabályt sértő intézkedést bejelenti az illetékes hatóságoknak.

6. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS GARANCIÁK

A SBS nem vállal garanciát: (i) a weboldal tartalmának folytonosságáért; (ii) az ilyen tartalmak kifogástalanságáért; (iii) a Weboldal vagy a szolgáltató szerverek vírustól vagy egyéb káros elemektől való mentességéért; (iv) a Webhely immunitásáért vagy annak védelme érdekében bevezetett biztonsági intézkedések megsérthetetlenségéért; (v) a Weboldal tartalmának hasznosságáért vagy nem megfelelő működéséért és (vi) bármilyen kárért, melyet önmagának vagy egy harmadik félnek okozott bármely olyan személy, aki megsértette a SBS által meghatározott feltételeket, szabályokat és utasításokat; a SBS tehát nem vonható felelősségre az e tekintetben esetlegesen felmerülő káros vagy nemkívánatos következményekért.

A SBS azonban kijelenti, hogy minden tőle telhető, valamint a technológia által megengedett szükséges intézkedést megtett, a Webhely megfelelő működésének biztosítása és az esetleges hibák minimálisra csökkentése érdekében mind technikai, mind tartalmi szempontból, valamint annak érdekében, hogy megakadályozza a vírusok és más rosszindulatú programok előfordulását és a felhasználói rendszerekhez történő terjedését. 

A SBS mindenesetre fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés után vagy anélkül ideiglenesen vagy véglegesen felfüggessze, módosítsa, korlátozza vagy megszakítsa a Webhelyhez való hozzáférést, böngészést, tartalom feltöltését és/vagy letöltését, illetve, a Webhely szolgáltatásainak használatát. 

7. IPARI ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGOK 

A Webhelyen használt és/vagy megjelenő design, szoftverprogramok, valamint logók, márkák és egyéb megkülönböztető jelek és/vagy egyéb elemek (például: szövegek, képek, adatbázisok, multimédiás tartalom, hangok stb.) a SBS-hez tartoznak vagy a tulajdonosaik engedélyével kerültek a weboldalra, és a vonatkozó szellemi és ipari tulajdonjogok védelme alatt állnak. A Felhasználó vállalja, hogy tiszteletben tartja a szellemi és ipari tulajdonjogokat. 

A felhasználó hozzáférése a Webhely tartalmához és szolgáltatásaihoz semmiképpen sem jelent semmiféle lemondást, vagy a jogok teljes vagy részleges átruházását, illetve nem biztosít semmilyen használati, módosítási, hasznosítási, sokszorosítási, terjesztési jogot vagy az ipari és szellemi tulajdonjog hatálya alá tartozó tartalmak vagy megkülönböztető jelek nyilvános közlési jogát, a SBS vagy a jogok harmadik fél általi birtokosa által kifejezetten erre a célra adott előzetes engedélye nélkül. 

Kifejezetten tilos a Webhely tartalmának felhasználása, terjesztése, nyilvános közlése, ideértve a Webhely tartalmának marketing célú, teljes vagy részleges hozzáférhetővé tételét, bármilyen médiumon vagy bármilyen technikai eszközön keresztül a SBS engedélye nélkül.

8. WEBHELY FELFÜGGESZTÉSE.

A SBS fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggessze, módosítsa, korlátozza vagy megszakítsa a Webhely tartalmához való hozzáférést, böngészést, használatot, tárolást és/vagy tartalmak letöltését, illetve a Webhely szolgáltatásainak használatát.  

9. ÁLTALÁNOS

A különféle feltételek címsorai pusztán tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem befolyásolják, nem minősítik, illetve nem terjesztik ki a jelen Feltételek értelmezését. Továbbá a SBS módosíthatja a jelen felhasználási feltételeket részben vagy egészében, és azon szakaszban, ahol a Felhasználók tudomására hozzák az ÁSZF-et értesítést küld a változásokról.

A jelen ÁSZF-ek a közzététel időpontjától teljes vagy részleges módosításáig hatályban marad. Attól az időponttól minden módosított ÁSZF hatályba lép. 

Hasonlóképpen, a SBS bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti, felfüggesztheti vagy megszakíthatja a Webhely tartalmához való hozzáférést. 

Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezését részben vagy egészében érvénytelennek nyilvánítja a Bíróság vagy bármely illetékes hatóság, az érvénytelenség nem érinti a benne foglalt többi rendelkezés érvényességét.

Amennyiben a SBS nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen ÁSZF-ben foglalt jogokat vagy rendelkezéseket, nem jelenti az azokról való lemondását.

12. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK  

A jelen ÁSZF-re a spanyol törvények vonatkoznak.